Ai đã từng sống những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã qua cảnh đói khát, lang thang mới trân quý từng bát cơm lót dạ.

0
28
Ai đã từng sống những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã qua cảnh đói khát, lang thang mới trân quý từng bát cơm lót dạ.
Ai đã từng sống những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã qua cảnh đói khát, lang thang mới trân quý từng bát cơm lót dạ.

Ai đã từng sống những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều của bình an, ai đã qua cảnh đói khát, lang thang mới trân quý từng bát cơm lót dạ.

Xem thêm:  8 câu nói cổ nhân có giá trị dạy bạn cả đời