Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống

0
21
Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống
Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống

Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống

Xem thêm:  Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.