Hãy đến nơi mà bạn được chào đón, chứ không phải nơi mà bạn phải chịu đựng.

0
18
Hãy đến nơi mà bạn được chào đón, chứ không phải nơi mà bạn phải chịu đựng.
Hãy đến nơi mà bạn được chào đón, chứ không phải nơi mà bạn phải chịu đựng.

Hãy đến nơi mà bạn được chào đón, chứ không phải nơi mà bạn phải chịu đựng.

Xem thêm:  Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm. Bạn không cần phải thấy hết các bậc thang mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin.