Hãy đến nơi mà bạn được chào đón, chứ không phải nơi mà bạn phải chịu đựng.

0
29
Hãy đến nơi mà bạn được chào đón, chứ không phải nơi mà bạn phải chịu đựng.
Hãy đến nơi mà bạn được chào đón, chứ không phải nơi mà bạn phải chịu đựng.

Hãy đến nơi mà bạn được chào đón, chứ không phải nơi mà bạn phải chịu đựng.

Xem thêm:  Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chẳng thể nào né tránh, điều duy nhất có thể làm là thay đổi cách nhìn về nó.