Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian.

0
35
Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian.
Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian.

đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo .

Xem thêm:  7 chữ DƯỠNG mà một phụ nữ tốt nên có