Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian.

0
23
Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian.
Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian.

đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo .

Xem thêm:  Muốn đánh giá một người phụ nữ chỉ cần biết người đàn ông mà cô ta yêu.