Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian.

0
14
Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian.
Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian.

đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo .

Xem thêm:  7 bài học cuộc sống đáng quý người trẻ thường nghiệm ra quá muộn