Leo núi không phải để cho thế giới thấy bạn, mà để bạn có thể nhìn thấy thế giới.

0
15
Leo núi không phải để cho thế giới thấy bạn, mà để bạn có thể nhìn thấy thế giới.
Leo núi không phải để cho thế giới thấy bạn, mà để bạn có thể nhìn thấy thế giới.

Leo núi không phải để cho thấy bạn, mà để bạn có thể nhìn thấy .

Xem thêm:  8 phẩm chất phải thấm nhuần nếu muốn sống ung dung