Người mà bạn dành thời gian ở chung nhiều nhất là chính bản thân bạn, vì vậy hãy cố gắng làm cho mình cảm thấy thú vị hết mức có thể.

0
28
Người mà bạn dành thời gian ở chung nhiều nhất là chính bản thân bạn, vì vậy hãy cố gắng làm cho mình cảm thấy thú vị hết mức có thể.
Người mà bạn dành thời gian ở chung nhiều nhất là chính bản thân bạn, vì vậy hãy cố gắng làm cho mình cảm thấy thú vị hết mức có thể.

Người mà bạn dành ở chung nhiều nhất là chính bạn, vì vậy hãy cố gắng làm cho mình cảm thấy thú vị hết mức có thể.

Xem thêm:  Giữa làn mưa đổ, những đứa bé không ô, chỉ có thể nhắm mắt lại mà tiến về phía trước.