Tình cảm giữa người với người, có đôi lúc cũng giống như chiếc áo len

0
3342

Tình cảm giữa người với người, có đôi lúc cũng giống như chiếc áo len

“Tình cảm giữa người với người, có đôi lúc cũng giống như chiếc áo len. Lúc đan thì từng mũi từng sợi, cẩn thận vô cùng. Lúc tháo ra rồi lại chỉ cần kéo nhẹ một cái. Có thể chỉ là một câu đùa vui, cũng có thể chỉ là một lần vô tình gây nên hiểu lầm nhỏ, tất cả tình cảm liền coi như chưa từng tồn tại. Bạn bè không xét nhiều ít, lúc khó khăn vẫn đồng hành mới là đáng quý. Tình cảm, không kể lâu chóng, lúc nhờ giúp liền ưng thuận, giúp đỡ trân trọng nhau mới là đáng trọng.”

Dịch: Rainie Nguyen@ Ai rồi cũng phải đi

Từ khóa tìm kiếm

  • tình cảm giẵ người với người
CHIA SẺ